Tel: +27 (0)76 443 0090 or like us on Facebook Facebook
Pricelist and order form PDF »
Email for a quote »
Download Price List and order form

Workbooks

Chess Tactics, Skaak Taktiek Volume 4

Available in English and Afrikaans
Chess Tactics Skaak Taktiek Volume 4
Skaak taktiek vol.4

Meeste skaakspelers wat al 'n endspel verloor het, weet dat verskuilde taktiese geleenthede en strikke selfs in hierdie laaste deel van die spel om elke hoek en draai verskuil lÉ. Skaak Taktiek vol.4 spreek taktiek in spesifiek hierdie fase aan. Die oefeninge, gerankskik van makliker na moeiliker, lei die leerder deur basiese teoretiese endspelle tot moeiliker praktiese probleme wat promovering, gelykoppe en zugzwang - tipiese endspel taktiek - insluit. Die boek is geskik vir alle spelers wat 'n bietjie ondervinding het met taktiese probleem oplossing, maar is veral gemik op leerder wat die eerste drie volumes in die reeks baas geraak het.

Chess Tactics vol.4

Most chess players who has lost an endgame knows only too well that hidden tactical opportunities and pitfalls lurk everywhere even in the final stages of the game. Chess Tactics vol.4 focusses on tactics in this phase of the game. The exercises, arranged from easier to harder, guides the learner through the basic theoretical positions to more difficult practical problems regarding promotion, drawing and zugzwang - typical endgame problems. This volume is suitable for any player who has some experience in solving tactical problems, but is specifically aimed at learner who has master the first three volumes of the series.

Contents:
 • Tactics from Theoretical Endgames
 • King and pawn endgames
 • Knight endgames
 • Bishop endgames
 • Bishop against Knight endgames
 • Queen and pawn endgames
 • Rook endgames
 • Pawnless endgames
 • Means and Ends
 • Checkmate
 • Drawing combinations
 • Passed pawns
 • Zugzwang & Domination
 • More difficult positions